พระพุทธคู่บ้านคู่เมือง ดินแดนพุทธภูมิ สยามประเทศ

8996
รวมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย
รัชกาลที่ 2 ได้ทรงดำเนินงานต่อและพระราชทานนามวัดไหม่ว่า "วัดสุทัศน์เทพวราราม" สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3ที่วัดนี้ไม่มีเจดีย์เหมือนวัดอื่น ๆ เพราะมีสัตตมหาสถานเป็นอุเทสิกเจดีย์ (คือต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา 7 ชนิด) แทนที่อยู่แล้ว
 
สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต)พระประธานของวัดที่ได้ชะลอมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย และบานประตูพระวิหารซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นเยี่ยมทางด้านการแก...
read more
ワット・プラシーラッタナーマハータートは、ピッサヌローク市内の西側を流れるナーン川に架かったナレースワン橋 の東岸に位置する。その面積は、57,600平方メートル(36ライ〈1ライは1,600平方メートル〉)とされる... read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง