“”

รัชกาลที่ 2 ได้ทรงดำเนินงานต่อและพระราชทานนามวัดไหม่ว่า "วัดสุทัศน์เทพวราราม" สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3ที่วัดนี้ไม่มีเจดีย์เหมือนวัดอื่น ๆ เพราะมีสัตตมหาสถานเป็นอุเทสิกเจดีย์ (คือต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา 7 ชนิด) แทนที่อยู่แล้ว

 

สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต)พระประธานของวัดที่ได้ชะลอมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย และบานประตูพระวิหารซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นเยี่ยมทางด้านการแกะสลักในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 

อยู่ที่ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดมีเสาชิงช้าเป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เป็นศรีสง่าแก่พระนคร ได้พระราชทานนามไว้ว่า "วัดมหาสุทธาวาส" แต่สร้างยังมิทันสำเร็จ ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน


すべてのレビュー

(リストレビュー)

近くの場所

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (リストレビュー)

ห่าง 0.89 กิโลเมตร

พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม (リストレビュー)

ห่าง 2.64 กิโลเมตร

近くのレストラン近くのレストラン

もっこりラーメン シーロム もっこりラーメン シーロム (リストレビュー)

ห่าง 3.96 กิโลเมตร