A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: v2/trip.php

Line Number: 106

6 วัดหลวงในกรุงเทพมหานคร

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: img_fb

Filename: v2/trip_view.php

Line Number: 75

"/>

วัดหลวงในกรุงเทพมหานคร

839
พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง