“”

"วัดเขาดิน" หรือ "วัดปถวีบัพตาราม" ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีแดงอยู่หลังหนึ่งเก่าแก่มาก สันนิษฐานกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้สร้างไว้เพื่อเป็นที่ประทับสำหรับทอดพระเนตรชมเรือสำเภาจีนที่เข้ามาค้าขายกับประเทศไทย และทอดพระเนตรชมจระเข้น้ำเค็มที่มีอยู่ชุกชุมมากในสมัยนั้น เป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท และมีถ้ำเล็ก ๆ มีพระเทพประทานพรประดิษฐานอยู่  นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ไว้บนยอดเขาดิน สำหรับพุทธศาสนิกชนได้นมัสการ พร้อมยังสามารถชมทิวทัศน์ของตำบลได้อีกด้วย

วัดตั้งอยู่บนเขาดิน อ.บางปะกง ลักษณะของเขาดินเป็นเนินหินแกรนิตอย่างหินเขาสามมุขสูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าจากบนยอดเขาซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่


วัดเขาดิน บางปะกง

シェア

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Map

リストレビュー | アート&カルチャー,観光スポット

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

038-530123

2016

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)