พิพิธภัณฑ์ น่าเที่ยวทั่วไทย

2280
ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศึกษาความเป็นมาและประวัติศาสตร์ พร้อมชมโบราณวัตถุต่างๆ เพลิดเพลินไปกับ เสน่ห์ของความเก่าแก่ ที่หลงเหลือถึงปัจจุบัน
สิ่งน่าสนใจ ได้แก่
 
ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 5,600-4,500 ปีมาแล้ว ทำจากดินเผา สูง 21 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากภาชนะ 26.5 ซม. เลขทะเบียน 121/2516 แหล่งโบราณคดีบ้านธาตุ ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
 
ขวานสำริดมีบ้อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว สำริด 10.5x12, 5x 5.5, 4.5x6 ซม. เลขทะเบียน (ซ้าย ขวา ล่าง) 279/2516, 283/2516, 282/2516
 
กำไลง...
read more

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง