“”

ปากน้ำชุมพร อยู่ห่างจากตัวเมืองตามถนนหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 13 กม. เป็นท่าจอดเรือ ประมงมีอาหารทะเลจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร


ปากน้ำชุมพร

シェア

ปากน้ำ อ.เมือง ชุมพร Map

リストレビュー | 海,ファミリー,観光スポット

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

6306

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)