“”

เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ทอผ้าไหม จัดเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน และเป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร คือ ปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหมเอง ทอผ้าไหมเอง และจัดจำหน่ายผ้าไหมเองด้วย


แหล่งทอผ้าไหม

シェア

จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 Map

リストレビュー | アート&カルチャー,観光スポット,ショップ

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2711

旅行をお勧めします

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)