“”

พระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระที่นั่งองค์นี้ จัดได้ว่า เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เพราะว่า ในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ข้างๆพระที่นั่งองค์นี้ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆมากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


พระที่นั่งอนันตสมาคม

シェア

ถ. อู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Map

リストレビュー | アート&カルチャー,観光スポット

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

4128

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)

近くの場所

วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม (リストレビュー)

ห่าง 2.64 กิโลเมตร

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (リストレビュー)

ห่าง 3.16 กิโลเมตร

近くのレストラン近くのレストラン

もっこりラーメン シーロム もっこりラーメン シーロム (リストレビュー)

ห่าง 5.12 กิโลเมตร