“”

แหลมสิงห์ จากหาดสุรินทร์ประมาณ 1 กม. จะมีทางแยก ซึ่งเป็นถนน ส่วนบุคคลเข้าสู่หาดแหลมสิงห์ อาจจะขออนุญาต ผ่านถนน ส่วนบุคคล หรือเดินเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเดินไปตามลาดเขาลงสู่ชายหาด หาดทรายแหลมสิงห์เป็นหาดเล็กๆ ทรายขาวสะอาด ทางซ้ายมือ ของหาดเป็นแหลมเล็กๆ ที่มีโขดหินสวยงาม เรียกว่า แหลมสิงห์


แหลมสิงห์

シェア

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต Map

リストレビュー | 海,ファミリー,観光スポット

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

4636

旅行をお勧めします

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)