“”

ศาลแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชระหว่าง พ.ศ.2199 2231 ตัวศาลและเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ ในบริเวณผนังของศาล ด้านทิศตะวันออกเป็นกระเบื้องดินเผาปั้นลวดลายนูนต่ำเป็นเรื่องราวการสู้รบของท้าวสุรนารี และวิถิชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยโบราณ


ศาลหลักเมืองโคราช

シェア

ตั้งอยู่ที่ถนนจอมพล มุมวัดพระนารายณ์มหาราช Map

リストレビュー | アート&カルチャー

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

5226

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)