“”

น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกเตี้ยๆ ที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ในฤดูฝนจะดูสวยงามมากเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ใกล้บริเวณน้ำตกจะมีสะพานแขวนลำห้วยถึง 2 สะพาน ห้วยลำตะคอง เป็นแนวแบ่งเขต 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ประมาณ 100 เมตร ดูคลิปวีดีโอ น้ำตกกองแก้ว


น้ำตกกองแก้ว

シェア

อช.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา Map

リストレビュー | アバンチュール,観光スポット

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

7823

あなたの旅行を管理する

Delete

すべてのレビュー

(リストレビュー)